kontakt

Terénní servis

…zajistěte si terénní výzkum od A do Z

Pomůžeme vám usnadnit průběh archeologického výzkumu, zajistíme veškerý potřebný servis, nabízíme však i komplexní zajištění veškerých kroků souvisejících s výzkumem, a to od fáze přípravy až po závěrečnou investorskou zprávu.

Nabízené služby

Terénní technický dohled

...dozorujte stavbu i průběh výzkumu

Pro vaši snazší kontrolu nad prováděným archeologickým výzkumem nabízíme obdobu stavebního dozoru, jenž je standardní součástí téměř každého stavebního projektu. Získáte tak přehled o stavu výzkumu a časovém horizontu ukončení terénní fáze.

Kompletní technické zabezpečení výzkumu

...neplaťte ani korunu navíc

Vyhněte se dvojitému financování pracovní síly základního a středního personálu. Přeskakujte v řetězci subdodávek a najměte si vlastní servisní organizaci, která bude zodpovědná přímo vám.

Základní zpracování

...ohlídejte si obě fáze výzkumu

Archeologický výzkum se skládá ze dvou částí – terénní a základního zpracování. Námi zpracované výstupy terénní části standardně slouží jako podklady pro vypracování nálezových zpráv, a vy tak budete mít pod kontrolou i financování velké části druhé fáze výzkumu.

Archeologický výzkum na klíč

…nechte starost o záchranný archeologický výzkum na nás

Nechcete-li se záchranným archeologickým výzkumem zabývat více, než je opravdu nutné, nechte to na nás. Zajistíme vám kromě servisní organizace i organizaci oprávněnou, disponující archeologem, dojednáme podmínky prováděného výzkumu a pohlídáme obě jeho fáze.